با توجه به نیاز خود یکی از سرویس هارا انتخاب کنید

با سرویس های هاست معمولی، وبسایت خود را راه اندازی کنید.

پلن نرمال
 • 1 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • 1 گیگابایت رم اشتراکی
 • 3.6 گیگاهرتز پردازنده
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 2 عدد تعداد دیتابیس
 • 2 عدد تعداد دامنه
 • 2 عدد تعداد پارک دامین
 • 7.4 نسخه php
 • LiteSpeed وبسرور
 • Cpanel کنترل پنل
 • رایگان SSL
 • آلمان مکان
پلن استاندارد
 • 2 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • 1 گیگابایت رم اشتراکی
 • 3.6 گیگاهرتز پردازنده
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 4 عدد تعداد دیتابیس
 • 5 عدد تعداد دامنه
 • 5 عدد تعداد پارک دامین
 • 7.4 نسخه php
 • LiteSpeed وبسرور
 • Cpanel کنترل پنل
 • رایگان SSL
 • آلمان مکان
پلن ویژه
 • 5 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 1 گیگابایت رم اشتراکی
 • 3.6 گیگاهرتز پردازنده
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 8 عدد تعداد دیتابیس
 • 15 عدد تعداد دامنه
 • 15 عدد تعداد پارک دامین
 • 7.4 نسخه php
 • LiteSpeed وبسرور
 • Cpanel کنترل پنل
 • رایگان SSL
 • آلمان مکان
پلن پر حجم
 • 10 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت پهنای باند
 • 1 گیگابایت رم اشتراکی
 • 3.6 گیگاهرتز پردازنده
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 8 عدد تعداد دیتابیس
 • 15 عدد تعداد دامنه
 • 15 عدد تعداد پارک دامین
 • 7.4 نسخه php
 • LiteSpeed وبسرور
 • Cpanel کنترل پنل
 • رایگان SSL
 • آلمان مکان